ΓΓΠΣ : Αναβάθμιση Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών

ΓΓΠΣ : από 1/10/2016 αλλάζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας

Πρωτόκολλο επικοινωνίας
Η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TLS 1.2 από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτεί τα λειτουργικά σας συστήματα να είναι συμβατά με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Τι σημαίνει
Eάν το λειτουργικό του υπολογιστή σας είναι παλαιότερη έκδοση από Windows7, δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε στην ΓΓΠΣ.

Ενέργειες

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει άμεσα να προγραμματίσετε μετάβαση σε πιο σύγχρονη έκδοση των Windows.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο 210 5810220 για να σας δώσουμε προσφορά αναβάθμισης του λειτουργικού σας συστήματος και μεταφορά της εφαρμογής σας στο νέο υπολογιστή.