Απευθύνεται όλες τις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις
καλύπτοντας πλήρως την εμπορική τους δραστηριότητα.

156

Εγκαταστάσεις Galaxy Commercial

Σας ακολουθεί παντού

Εισάγοντας τον δικό σας κωδικό, από οποιοδήποτε υπολογιστή μπορείτε να εργαστείτε στο δικό σας προσωπικό και εξατομικευμένο περιβάλλον.

Έξυπνη πληροφόρηση

Προσαρμόστε τις φόρμες που εργάζεστε και έχετε άμεση πρόσβαση σε πληθώρα στοιχείων από και σε οποιαδήποτε οντότητα της εφαρμογής.

Διαβάζει τη σκέψη σας

Σε οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής και να βρίσκεστε μπορείτε να αντλήσετε ουσιαστική πληροφόρηση ανεξάρτητα από τον όγκο δεδομένων.

Σύστημα ασφαλείας

Ταυτόχρονα διαθέτει και ένα εκτεταμένο σύστημα ασφαλείας για την διαχείριση των δικαιωμάτων των χρηστών ώστε να μην μπορούν να δουν, εκτυπώσουν ή εξάγουν κρίσιμες πληροφορίες της επιχείρησης σας.

Πολυεταιρικότητα

Διαχειρίζεται πολλές εταιρίες στην ίδια βάση και δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρησης εγγραφών σε διαφορετικές εταιρείες χωρίς την ανάγκη εξόδου από την μία και εισόδου στην άλλη.

Τιμοκατάλογοι

Πολλαπλοί τιμοκαταλόγοι που διέπονται από οριζόμενους κανόνες καθορισμού τιμών, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Διασυνδέονται μεταξύ τους και οι τιμές διαμορφώνονται με τύπους υπολογισμού.

Meet Galaxy Commercial

Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στην πιο σύγχρονη τεχνολογία Galaxy από την SingularLogic, αποτελεί την εγγύηση που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις που το επιλέγουν στο μέλλον.

Γιατί οι πελάτες επιλέγουν την CBS;

Η εταιρία εδρεύει στην Αττική και ιδρύθηκε με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν το όνειρο τους
πραγματικότητα. Η CBS εργάζεται ώστε να κρατάει τους πελάτες της μπροστά από τον ανταγωνισμό.
156

Εγκαταστάσεις Έργων

224

Σημεία Πώλησης

316

PDA

34751

Αποδείξεις την ημέρα