Απευθύνεται σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης αλλά
και σε κάθε εργαζόμενο που βρίσκονται συχνά εκτός γραφείου.

Από παντού

Πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες από παντού με τη χρήση smartphone, tablet, laptop και Η/Υ.

Δωρεάν

Η υπηρεσία προσφέρεται στα πλαίσια της σύμβασης εκδόσεων της εφαρμογής της SinglarLogic που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.

Windows Store

Σε συνεργασία με τη Microsoft ως δωρεάν Windows Store application για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows 8.1.

Εκτυπώσεις

Παρακολουθήστε τα top 20 είδη, τους top 20 πελάτες, τους top 20 συναλλασσόμενους, το ληξιάριο εισπρακτέων αξιογράφων κ.ά.

Γραφήματα

Παρακολουθήστε τις πωλήσεις ανά περίοδο, εισπράξεις, πωλήσεις vs εισπράξεις, trend πωλήσεων οικονομικών χρήσεων κ.ά.

Χάρτες

Παρακολουθήστε τις πωλήσεις, τις εισπράξεις, τις πληρωμές, το ληξίαριο εισπρακτέων και πληρωτέων αξιογράφων κ.ά.

Meet myGalaxyView

Πατήστε δίπλα για να έχετε πρόσβαση στο Demo myGalaxyView. Username: demo
Password: demo