Ο κόσμος αρχίζει από εσάς.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Aφορά όλες τις εφαρμογές λογιστικής διαχείρισης

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Αφορά τις εφαρμογές Galaxy, Omega και SEN για μείωση λειτουργικών εξόδων

Β2Β

Καταχωρίσεις παραγγελιών και πληροφόρηση μεταξύ των επιχειρήσεων online.

Ασφαλή δεδομένα

Παίρνουμε το θέμα της ασφάλειας πολύ σοβαρά. Αποθηκεύουμε όλα τα δεδομένα σας σε ασφαλείς servers στους οποίους γίνεται συνεχώς backup ακολουθώντας υψηλά πρότυπα ασφαλείας.

Συνεχής εξέλιξη

Οι υπηρεσίες myGalaxy εξελίσσονται συνεχώς, προσθέτοντας νέες λειτουργίες και ακολουθώντας τις τελευταίες αλλαγές της τρέχουσας νομοθεσίας, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία της επιχείρισης σας.

Διασυνδεσιμότητα

Τα δεδομένα των υπηρεσιών myGalaxy επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως υπηρεσίας, δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες της επιχείρισης σας.
Λογιστικές υπηρεσίες είναι ένα σύνολο από υπηρεσίες μέσω cloud, που απευθύνονται στα Λογιστικά γραφεία και στις επιχειρήσεις και στόχο έχουν να καλύψουν απαιτήσεις για νέα λειτουργικότητα που προκύπτει από το δυναμικά μεταβαλλόμενο φορολογικό και μισθοδοτικό περιβάλλον.
Η υπηρεσία αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που η επιχείρηση υποχρεούται να συντάσσει βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Η χρήση των υπηρεσιών πέρα από πρωτογενές όφελος χρήσης υπηρεσιών που κάποιες από αυτές δεν διατίθενται από τις παραδοσιακές εφαρμογές, σας δίνει το πρόσθετο πλεονέκτημα της αμεσότερης ανταπόκρισης στις απαιτούμενες προσαρμογές αλλά και της μείωσης της πολυπλοκότητας, καθώς μειώνεται σημαντικά η ανάγκη εγκατάστασης νέων εκδόσεων για την παραδοσιακή εφαρμογή μισθοδοσίας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, αφορούν τις ενημερώσεις τρίτων φορέων με αρχεία συγκεκριμένης μορφής.Συγκεκριμένα διατίθενται :
> Δημιουργία αρχείου E11 – Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών
> Δημιουργία αρχείου JL10 – Αρχείου ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
> Δημιουργία αρχείων πληρωμής τραπεζών μορφής ISO 20022 xml όπως απαιτείται από το σύστημα πληρωμών SEPA
Για πρόσβαση στις Οικονομικές Καταστάσεις myGalaxy, απαιτούνται μια σειρά βημάτων τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσετε. Παραθέτουμε στη συνέχεια τη ροή διεργασιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας .
> Δημιουργία λογαριασμού στο myGalaxy
> Εργασία Αρχικοποίησης
> Είσοδο στην υπηρεσία myGalaxy
Υιοθετώντας την ολοκληρωμένη λύση e-Invoice της SingularLogic, η οποία συμπυκνώνει όλα τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, υπερκαλύπτοντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης συναλλαγών, μπορείτε να προχωρήσετε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην εμπορική πρακτική.
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση υλοποιείται μέσω μιας άριστα οργανωμένης υπηρεσίας του myGalaxy η οποία αναλαμβάνει τόσο τη λήψη των στοιχείων τιμολόγησης όσο και τη διαχείριση τους, αποτελεί δε πηγή άντλησης πληροφοριών αναφορικά με την πορεία των “εισερχόμενων”, προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και των “απεσταλμένων”. Λειτουργεί ως κόμβος ηλεκτρονικής τιμολόγησης τόσο για τους πελάτες (εκδότες των φορολογικών στοιχείων) της SingularLogic όσο και για τους “μη” (παραλήπτες των στοιχείων).
Για πρόσβαση στην υπηρεσία e-invoicing του myGalaxy, απαιτούνται μια σειρά βημάτων τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσετε. Παραθέτουμε στη συνέχεια τη ροή διεργασιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας .
> Δημιουργία λογαριασμού στο myGalaxy
> Εργασία Αρχικοποίησης
> Είσοδο στην υπηρεσία myGalaxy
Με την υπηρεσία myGalaxy B2B, οι πελάτες της SingularLogic εξασφαλίζουν στους πελάτες της επιχείρησής τους δυνατότητα ασφαλούς και γρήγορης καταχώρισης παραγγελιών και πληροφόρησης για τις μεταξύ τους συναλλαγές, μέσω online επικοινωνίας με την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης (π.χ. Galaxy ERP) της επιχείρησης .
Επιπλέον οι πελάτες των χρηστών της υπηρεσίας απολαμβάνουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες (π.χ. στις παραγγελίες τους, στα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο όνομά τους, αλλά και άλλα σχετικά με το λογαριασμό τους στοιχεία).
Με την υπηρεσία myGalaxy Β2Β επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας της παραγγελιοληψίας, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης .
> Μείωση Χρόνου διαχείρισης παραγγελιοληψίας
> Ελαχιστοποίηση λαθών σε σχέση με παραδοσιακούς τρόπους παραγγελιοληψίας
> Καταγραφή και διαχείριση παραγγελιών
> Δυνατότητα παραγγελιοληψίας πολλαπλών υποκαταστημάτων
> Δυνατότητα παραγγελίας από πολλαπλούς χρήστες ανά επιχείρηση
> Συγχρονισμός τιμολογιακών πολιτικών από εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης της SingularLogic
> Επικοινωνία με άλλες on-lineΥπηρεσίες του myGalaxy
> Επικοινωνία με άλλα συμβατά προγράμματα της SingularLogic
> Δημιουργία Οικονομικών Αναφορών (Καρτέλα, Εκκρεμείς παραγγελίες, Δελτία Αποστολής, Παραστατικά πωλήσεων, Πωληθέντα είδη, Ανοικτές κινήσεις)
> Απομακρυσμένη πρόσβαση
> Παραμετροποίηση εφαρμογής Εμπορικής Διαχείρισης
> Προοσθήκη δικαιωμάτων στο myGalaxy
> Παραμετροποίηση υπηρεσίας
Η χρήση της υπηρεσίας σας παρέχεται από τη SingularLogic χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση (για το 2016), αρκεί να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο νέων εκδόσεων για την εφαρμογή Εμπορικής διαχείρισης
> Δημιουργία λογαριασμού χρήστη (User account)
> Απόκτηση Υπηρεσίας
> Δήλωση της εφαρμογής (Application declaration)

Meet e-Invoice

Μέσω της διαδικασίας πρόσκλησης χρηστών ο κάτοχος υπηρεσιών myGalaxy αποκτά τη δυνατότητα να προσκαλέσει εγγεγραμμένους στο myGalaxy χρήστες και να τους εκχωρήσει, από το σύνολο των υπηρεσιών που έχει στην κατοχή του, την επιθυμητή (π.χ. e-Invoice, οικονομικές καταστάσεις) με σκοπό τη διεκπεραίωση εργασιών που θα του αναθέσει .