Το πληροφοριακό σας σύστημα Galaxy
διαθέσιμο on line, ΠΑΝΤΟΥ!

Με το Galaxy Web Act τα στελέχη σας εφαρμόζουν την εταιρική σας στρατηγική,
ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται
στο γραφείο τους, στην αποθήκη, στο κατάστημα, στο χώρο του πελάτη

Καθημερινές Εργασίες
σε ένα απλό & εύχρηστο περιβάλλον
από ΠΑΝΤΟΥ!

Καταχώρηση παραλαβών αποθήκης
Ενδοδιακινήσεις
Επαφές
Πελάτες
Ευκαιρίες πωλήσεων
Προσφορές
Δραστηριότητες
Ερωτηματολόγια
Δελτία παραγωγής και αναλώσεων
Αιτήσεις προμήθειας
Επισκέψεις τεχνικών
Διαχείριση εγκρίσεων
Εξοδολόγια
Αποστολή Email
Επισύναψη αρχείων, φωτογραφιών κ.ά.

Διαθέσιμες Πληροφορίες
εύκολα & άμεσα για σωστές αποφάσεις
από ΠΑΝΤΟΥ!

Αποθέματα ειδών
Εντολές επισκευής & εγγυήσεις βάσει serial number
Τιμοκατάλογοι
Εκκρεμείς παραγγελίες πωλήσεων & αγορών
Πλάνο συναντήσεων
Ιστορικό δραστηριοτήτων επαφών
Υπόλοιπα πρώτων υλών
Status εντολών παραγωγής
Αναλώσεις
Status αιτήσεων προμήθειας
Οικονομικά στοιχεία πελατών, προμηθευτών
Αξιόγραφα
Οικονομικοί λογαριασμοί
Χρηματικά διαθέσιμα
Αναφορές κ.ά.

Με το Galaxy Web Act τα στελέχη σας εφαρμόζουν την εταιρική σας στρατηγική,
ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται
στο γραφείο τους, στην αποθήκη, στο κατάστημα, στο χώρο του πελάτη

prosvasi

Οποιαδήποτε συσκευή

Tablet, smartphone, laptop, desktop
pantou

Πρόσβαση από ΠΑΝΤΟΥ

Εντός και εκτός εταιρείας
online

On line

Από όλους τους browsers
perivallon

Προσωποποιημένο περιβάλλον

Βάσει εργασιακού ρόλου

Meet moRE plus

Όλη η απαιτούμενη υποδομή φιλοξενείται στο Data Center της SingularLogic, το οποίο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας, καθώς και την ασφάλεια για την ακεραιότητα των δεδομένων, που διακινούνται και φυλάσσονται σε αυτό.